Adminhantering av profiler

Skapad av Roland David

Uppdaterad: 29 maj, 2023 av Shawn Ketabchi

En av Telavox viktigaste funktioner är profiler.

Vad används profiler till?

  • Visa om du är tillgänglig för samtal eller ej.
  • Välj vilket nummer som ska visas utåt när du ringer.
  • Välj vad som ska hända om du är upptagen i ett samtal eller inte har besvarat ett samtal på X antal sekunder.
  • Välj om inkommande samtal ska gå till din mobil, ditt fasta nummer eller båda.
  • Har du tilläggstjänsten inspelade samtal aktiv så kan du välja om funktionen ska vara aktiv eller ej per profil.
  • Har du tilläggstjänsten CC Pro så kan man tillåta Medlyssning på profiler samt välja om vissa profiler ska vara Pausprofiler.

Som administratör kan du ändra profilinställningar åt dina kollegor.
Du kommer åt profilinställningar i Adminportalen via Användare > Profiler. Där hittar du samma inställningar för profiler som för en vanlig användare, men i adminportalen kan du redigera flera profiler på en gång – eller skapa en ny profil för alla på företaget.


Profiler

När du har markerat minst en användare så dyker en ruta upp på högersidan där du kan göra alla profiländringar. Nedan kan du läsa om inställningarna i detalj:

Allmänna inställningar
Här ser du namnet på profilen, dess kortnummer och status. Status avgör om användaren är grön eller gråmarkerad i t.ex. Desktop och mobilappen vilket indikerar ifall användaren är tillgänglig för samtal eller ej. Du kan även välja profilens standardlängd och kalenderprioritet.

Nummervisning för utgående samtal
Välj vilket nummer som ska visas när användaren ringer. 'Från fastnummer' innefattar samtal från Telavox softphone, webappen eller fasta telefoner, medan 'Från mobiltelefon' innefattar samtal från användarens mobila enhet.

Samtal till mobilnummer
Välj om inkommande samtal till användarens mobilnummer ska hanteras likadant som samtal till fastnummer, eller om det endast ska kopplas direkt till mobiltelefonen.

Samtal till fastnummer
Välj var ett samtal ska gå om någon ringer till användarens fasta nummer. Endast till fastnummer, endast till mobiltelefon, båda eller om inkommande samtal helt enkelt ska kopplas vidare någon annanstans när profilen är aktiv.

Hantering vid ej svar
'Vid upptaget' innebär att du är i ett annat samtal.
'Vid inget svar' betyder att du inte har svarat på samtalet inom en viss tid.
'Vid ingen koppling' betyder att samtalet inte har kunnat kopplas ut till ditt fastnummer eller mobilnummer.

Köinlogg
Välj vilka köer användaren ska vara inloggad i när profilen aktiveras. De köer som listas är köer som användaren är medlem i. 

OBS! Glöm inte att spara ändringarna efter att de är gjorda.

Byt och schemalägg profiler

Om du som administratör vill byta eller schemalägga profiler åt andra användare så görs detta via webappen, softphone eller mobilappen.

  1. Gå till kontakter
  2. Välj en användare
  3. Här byter du nuvarande profil på en användare
  4. Här schemalägger du användarens profiler i kalendern


För mer information om profilinställningar och schemaläggning av profiler rekommenderar vi även våra supportartiklar Profiler och Arbetstider.