FAQ Login

Profiler

Uppdaterad av Patrik Weiland

Uppdaterad 5 maj, 2021

Dina profiler styr hur inkommande samtal och chattar hanteras. Du ändrar profil genom att trycka på den gröna pricken längst upp i skärmens vänstra hörn och sedan välja vilken profil som ska vara aktiv. Genom att klicka på figuren som visar klockan kan du ställa in hur länge profilen ska behållas i samma läge.

Under profiler kan du se vilka profiler du har och även lägga till eller ta bort profiler. Här kan du även göra ändringar i din profil, tex ändra vilken meddelande som ska spelas upp eller hur inkommande och utgående samtal ska hanteras.