FAQ Login

Röstbrevlåda

Skapad av FAQ Team

Uppdaterad: 6 mars, 2023 av Joakim Schyllert

I Telavoxappen under Inställningar > Röstbrevlåda kan du välja vilket ljud som ska spelas upp när du är upptagen eller inte kan svara på ett samtal. Du kan även under Inställningar > Notiser ändra hur du vill bli notifierad, till exempel via epost, SMS eller varför inte båda?  

För att spela in ett nytt ljud så kan du välja Mina ljud > Ladda upp ett nytt ljud, eller ringa din röstbrevlåda på numret 133 och sedan trycka 9.

Trycker du in på Kräver Inloggning kan du ställa in så att du behöver ange en kod för att komma åt dina röstmeddelande. Under samma flik finner du även din befintliga kod.

För att lyssna av ditt röstsvar från din anknytning ringer du 133. Om du vill lyssna av ditt röstsvar från någon annan telefon ringer du 0770339922. Från utlandet ringer du +46770339922

För att ladda upp ett nytt ljud så kan du antingen direkt via din dator ladda upp ljudet, eller välja ett av de andra två alternativen som är: Ring min fasta telefon och spela in ett ljud eller Ring min mobil och spela in ett ljud. När du väljer någon av dessa alternativ så kommer Telavox ringa dig och du får sedan instruktioner för hur du spelar in ljudet. När du har avslutat samtalet så kommer ljudet vara tillagt i listan under Mina ljud.