Admin styring af profiler

Forfatter Roland David

Last updated: April 29th, 2024 by Ellinor Niklasson

En af Telavox' vigtigste funktioner er profiler.

Hvad bruges profiler til?

  • Vis, om du er tilgængelig for opkald eller ej.
  • Vælg hvilket nummer der skal vises eksternt, når du foretager et opkald.
  • Vælg, hvad der skal ske, hvis du er optaget i et opkald eller ikke har besvaret et opkald i X antal sekunder.
  • Vælg om indgående opkald skal gå til din mobil, din fastnettelefon eller begge dele.
  • Hvis du har tillægstjenesten optagede samtaler aktiv, kan du vælge om funktionen skal være aktiv eller ej på profilen
  • Hvis du har CC Pro- tillægstjenesten, kan du tillade Medlytning i profiler og vælge, om visse profiler skal være pauseprofiler.

Som administrator kan du ændre profilindstillinger for dine kollegaer.
Du får adgang til profilindstillinger i Admin-portalen via BrugereProfiler. Der finder du de samme indstillinger for profiler som for brugerne, men i adminportalen kan du redigere flere profiler på én gang - eller oprette en ny profil til alle i virksomheden. 

 

Profiler

Når du har valgt mindst én bruger, vises en boks i højre side, hvor du kan foretage alle profilændringer. Nedenfor kan du læse mere om indstillingerne:

Generelle indstillinger
Her ser du navnet på profilen, dens profilnummer og status. Status afgøre om brugeren er grøn eller grå markeret i fx Desktop og mobilappen, som angiver om brugeren er tilgængelig for opkald eller ej. Du kan også vælge profilens standardlængde og kalenderprioritet.

Nummervisning for udgående opkald
Vælg hvilket nummer der skal vises, når brugeren foretager udgående opkald. ' Landline' inkluderer opkald fra Telavox softphone, web-appen eller fastnet, mens 'Mobil ' inkluderer opkald fra brugerens mobilenhed.

Ring til mobilnummer
Vælg om indgående opkald til brugerens mobilnummer skal håndteres på samme måde som opkald til fastnetnumre, eller om de kun skal kobles direkte til mobiltelefonen.

Opkald til fastnet
Vælg, hvilken enhed der skal ringes på, hvis nogen ringer til brugerens faste nummer. Kun til faste numre, kun til mobiltelefoner, begge dele eller hvis indgående opkald blot skal viderestilles et andet sted, når profilen er aktiv.

Håndtering, når ingen svarer
Valgmuligheden 'Hvis optaget' betyder, at du er i gang med et andet opkald.
Valgmuligheden ‘Ved Ubesvaret’ betyder, at du ikke har besvaret opkaldet inden for et bestemt tidsrum.
Valgmuligheden 'Hvis afbrudt forbindelse' betyder, at hverken dit fastnet- eller mobilnummer var tilgængeligt på det tidspunkt.

 

BEMÆRK! Glem ikke at gemme ændringerne, når du er færdig.

 

Skift og planlæg profiler

Hvis du som administrator ønsker at ændre eller planlægge profiler for andre brugere, sker dette via webapp, softphone eller mobilapp.

  1. Gå til kontakter
  2. Vælg en bruger
  3. Her kan du ændre den aktuelle profil for en bruger
  4. Her kan du planlægge brugerens profiler i kalenderen 

 

For mere information om profilindstillinger og planlægningsprofiler anbefaler vi også vores supportsider for Profiler og Arbejdstider