Statistik

Skapad av Linda Heiskanen

Uppdaterad: 7 februari, 2024 av Ellinor Niklasson

Om du har CC Pro ‍och behörighet för statistik kan du komma åt funktionen i adminportalen genom att klicka på Statistik till vänster på sidan. I den vyn har du två alternativ: Visa statistik och Generera rapport.
 

Visa statistik

Du omdirigeras automatiskt till fliken Visa statistik. Här kan du se och ladda ner samtalsstatistik för en viss kö eller användare. Välj det tidsintervall du vill se, såväl som köerna eller användarna, och klicka sedan på Generera. Då kommer systemet att meddela dig att informationen samlas in, och när det är gjort omdirigeras du till en vy där du kan se Antal samtal , Tidsanalys eller sedan Exportera ködata (här kan du ladda ner antingen CSV- eller Excel-filer av de hämtade uppgifterna). Du kan även trycka på "Instruktioner" för att läsa mer om statistiken. 

Du kan inte generera statistik längre bak än 2 år, du kan även inte välja ett tidsspann som är längre än 3 månader (Från- och Till-datum).

 

Generera rapport

Här kan du välja att generera automatiska rapporter liknande de du kan få från Visa statistik. Där är rapporter återkommande enligt dina önskemål, så välj inställningar för rapporterna och klicka på Skapa rapport.

När du är klar ser du den skapade rapporten i vyn längst ned på sidanunder Hantera dina sparade rapporter. Här kan du hantera de rapporter du har sparat, till exempel inaktivera eller radera dem.

Om ni laddar ner statistiken som excel eller ser över graferna och filtrerar på agenter så kommer agenterna specificeras utifrån deras fastnummer. Det kommer alltså inte specificeras namn eller mobilnummer. Statistiken reflekterar alltså inte heller ifall samtal inkommit på fast eller mobilnummer.

Om du lägger till eller ta bort medlemmar från en kö kan du behöva ta bort rapporten som har genererats och återskapa den. Rapporten i sig kommer inte att uppdateras automatiskt.