Nummerbyte i Telavox adminportal

Skapad av Roland David

Uppdaterad: 11 april, 2024 av Oscar Hjelmstedt

I Telavox adminportal kan du byta både fastnummer och mobilnummer för användare i Sverige.

För att kunna göra detta behöver du först och främst ha administratörsrättigheter för att komma åt adminportalen.

Du behöver också ha de reserverade nummer som du vill byta till. Om du inte har några reserverade nummer i Telavox behöver du antingen beställa nya nummer eller portera ett nytt nummer.

När du har loggat in behöver du gör följande:

  1. Klicka på Användare.
  2. Klicka på Licens och nummer.
  3. Välj det konto du önskar att byta nummer för.
  4. Klicka på menyn med de tre vertikala prickarna.
  5. Välj om du vill byta fastnummer eller mobilnummer.


I fönstret som dyker upp behöver du både välja ett reserverat nummer som du önskar att byta till och även specificera när du vill att bytet ska ske. Om du byter till ett reserverat nummer som ni redan äger kan du antingen välja att göra bytet på en gång eller på ett specifikt datum. Om du väljer ett specifikt datum kommer bytet att utföras klockan 00:01 på det angivna datumet.

Om du istället byter till ett nummer som håller på att porteras kommer du få alternativen att antingen utföra nummerbytet på porteringsdatumet eller på ett specifikt datum efter att porteringen är gjord.

         
Befintligt nummer                                                           Nummer under portering

Radera

Notera!

  • För närvarande är detta endast tillgängligt för användare i Sverige.
  • Det är bara möjligt att redigera en användare åt gången.
  • Alla aktuella vidarekopplingar kommer att fortsätta att peka till det gamla numret (omdirigeringar/överföringar från andra nummer till det du byter kommer fortfarande att omdirigera till samma nummer, eftersom överföringen är till ett specifikt nummer och inte en användare).