Inspelade samtal

Information om tilläggstjänsten Inspelade samtal

Skapad av Shawn Ketabchi

Uppdaterad: 6 februari, 2024 av Oscar Hjelmstedt

Inspelade samtal är en tilläggstjänst som gör att användare kan spela in samtal. Administratörer och användare kan sedan välja vilka profiler användaren ska ha samtalsinspelning aktivt på. 

Lägg till inspelade samtal

Detta görs i adminportalen under Användare > Tilläggstjänster > Välj sedan en användare och lägg till Inspelade samtal i menyn till höger. 

Rättigheter

Efter att tilläggstjänsten är pålagd så är det vanligt att ge användaren rättighet att lyssna och komma åt sina egna inspelade samtal. Rättigheter för detta administreras under Användare > Rättigheter. Det finns två olika rättigheter för inspelade samtal (dessa visas enbart om minst en användare har inspelade samtal tilläggstjänsten). 

Inspelade samtal = Ger användaren tillgång till fliken Inspelade samtal i adminportalen som kan användas för att komma åt alla inspelade samtal(eller enbart för en specifik grupp). 

Lyssna på egna inspelade samtal = Ger användaren möjlighet att se och lyssna på sina egna inspelade samtal i sin samtalshistorik(softphone/mobilapp). 

Profiler

Med hjälp av profilerså kan användare samt administratörer välja när samtal ska spelas in. En administratör kan administrera detta under Användare > Profiler genom att välja en användare och sedan administrera profilerna för denna användare. På de olika profilerna så kan man då välja att bocka i Spela in alla direktsamtal för att samtalen som görs när den profilen är aktiv ska spelas in. Användare kan själva ändra detta i appen, vilket beskrivs här‍.

Lagring

De inspelade samtalen lagras av Telavox i 2 år. En användare med rättigheten Inspelade samtal kan även via fliken Inspelade samtal i adminportalen ta bort inspelade samtal manuellt. 

Har ni behov av att lagra inspelade samtal själva eller under en längre period än 2 år så finns det lösningar att få inspelade samtal kontinuerligt exporterade till en egen (S)FTP server. 

Regler och lagar

Det är ert ansvar att vara medveten om och agera enligt gällande lagar och regler för samtalsinspelning, inklusive insamling och hantering av data. Telavox tar inte ansvar för oaktsam användning av våra verktyg och tjänster.

Inspelade samtal utomlands

Samtal direkt till och från mobil (Telavox) när man befinner sig i utlandet spelas inte in. Samtal direkt till användarens fastnummer kan alltså spelas in även om man är i utlandet och svarar i mobilen. Man kan även göra utgående samtal via mobilappen med ringmetoden VoIP för att även få samtalet inspelat (förutsatt att användaren har inspelade samtal, samt att den aktiva profilen är inställd på att spela in samtal).