Portering av svenska nummer

Vad gäller vid flytt av telefonnummer från och till Telavox?

Skapad av Shawn Ketabchi

Uppdaterad: 6 februari, 2024 av Oscar Hjelmstedt

Delete

Portering innebär flytt av telefonnummer mellan olika operatörer. Denna artikel förklarar allmänt gällande porteringar samt hur ni in- och ut-porterar nummer. 

Ifall ni har ett fastnummer/mobilnummer som ni vill inportera till Telavox så kan själva flytten ske tidigast 10 arbetsdagar för fastnummer och 5 för mobilnummer, från det datum då porteringsförfrågan skickats. Det kan alltså även schemaläggas längre fram än 10 eller 5 dagar om man vill välja något annat specifikt datum i framtiden. 

Inportering

Delete

När ert nummer porteras in till Telavox så är det enbart numret som flyttas från den andra operatören, inte några tjänster eller kostnader m.m. De tjänster som ni har hos den andra operatören hanteras helt och hållet av dom och vi har ingen auktoritet att säga upp dessa tjänster åt er. Så ifall era tjänster ska sägas upp i samband med utportering så bör ni kontakta operatören om detta för att säkerställa att allt är i ordning. 

För att portera nummer via adminportalen så navigerar ni till Telefonnummer och sedan tryck på plustecknet nere i det högra hörnet så presenteras olika alternativ för att antingen Beställa nya nummer, Portera nummer eller nummerserie. 

Väljer man sedan till exempel Portera nummer så kommer en ruta upp där ni får fylla i vilket nummer ni vill portera, vem som äger numret samt så får ni välja vilket datum ni vill porteringen ska sättas på. Porteringar kan enbart göras på arbetsdagar och på hela timmar, ha detta i åtanke när ni väljer datum och tid. Delete

OBS!

Ni kommer tidigast kunna välja ett datum som är 5 arbetsdagar fram. Men om ni ska portera in ett fastnummer så bör ni välja ett datum som är minst 10 arbetsdagar fram. 
Ifall numret som ska porteras är registrerat på ett personnummer eller annat organisationsnummer än ert eget så kan ni välja alternativet Annan ägare, detta medför att ni sedan får fylla i ytterligare fält som ägarens namn, personnummer eller organisationsnummer samt e-postadress. Denna information används sedan för att skicka ut en fullmakt som kan signeras digitalt av ägaren av numret

Fullmakten som skickas ut ser ut ungefär såhär: 


Porteringen kommer att skickas efter att ägaren signerat fullmakten. Ha även i åtanke att om ni till exempel valt ett datum 5 arbetsdagar fram(vid portering av mobilnummer) så bör fullmakten helst signeras samma dag så att porteringen kan skickas innan det valda datumet anses vara för tidigt för porteringen. 

När en portering är upplagd så kan ni lägga upp numret på en användare eller växeltjänst även innan numret flyttats över. Tänk på att numret fortfarande är hos den andra operatören tills porteringen faktiskt är genomförd enligt det datum som blivit valt och godkänts av den ägande operatören. Läs mer här om hur ni själva lägger upp nya användare! 

Decision Tree

Vanliga anledningar till nekad portering

Vi rekommenderar att kontakta den ägande operatören innan ni försöker skicka en portering för att säkerställa en smidig process.

Tryck på nedan alternativ för att läsa mer om varje anledning

  • Nummer ej kopplat till angiven abonnent
  • Bindningstid
  • Numret har ingen abonnent
  • Nummerserie
  • Add Button
This content will be shown (depending on) when button above is clicked
This content will be shown (depending on) when button above is clicked
This content will be shown (depending on) when button above is clicked
This content will be shown (depending on) when button above is clicked

Nummer ej kopplat till angiven abonnent

Portering har nekats eftersom person- eller org-nummer inte stämmer överens med den ägande operatörens uppgifter. Kontakta operatören för att se vem som står skriven som ägaren av numret. 

  • Add Button

  • Add Button

This content will be shown (depending on) when button above is clicked

Bindningstid

Numret är knutet till en tjänst som har bindningstid hos den nuvarande operatören. Kontakta operatören för att se vilka alternativ som finns för att ni ska kunna utportera numret. 
This content will be shown (depending on) when button above is clicked

Numret har ingen abonnent

Numret har ingen abonnent hos den ägande operatören. Den ägande operatören kommer inte godkänna porteringen om inte numret är i bruk/ägs av det person- eller organisations-nummer som porteringen skickats med. Kontakta operatören för att få igång tjänsterna igen för att sedan kunna portera numret.

Nummerserie

Numret är en del av en nummerserie. Kontakta den ägande operatören för att antingen bryta ut numret ur serien, eller för att se över vilka andra nummer som är en del av serien så att även dessa kan porteras samtidigt. 
  • Add Button


This content will be shown (depending on) when button above is clicked
This content will be shown (depending on) when button above is clicked
Delete

Utportering

Vid utportering från Telavox så är det den nya operatören som skickar en porteringsförfrågan till oss, för att påbörja en utportering vänder ni er till den nya operatören. De nummer som ni har hos Telavox är kopplade till ert organisationsnummer, ifall den nya operatören skickar en portering med korrekt uppgifter (org-nummer och datum etc.) så kommer vi godkänna denna portering. 

Delete

Den användare eller växeltjänst som numret används med kommer inte att tas bort automatiskt i samband med utportering. Läs mer om hur ni själva kan ta bort användare här‍. 

Öppna för utportering

Ifall den nya operatören inte skickar portering med korrekt uppgifter(företagets organisationsnummer) så finns möjligheten att vi öppnar numret för utportering vilket medför att porteringen kan godkännas även om det skickas med t.ex. ett personnummer istället för ert organisationsnummer. För att vi ska öppna ett nummer för utportering så behöver vi få ett godkännande av en administratör eller få in en ifylld blankett för utportering av nummer

Delete