FAQ Login

Spela in meddelande i växeln

Skapad av FAQ Team

Uppdaterad: 23 mars, 2023 av Shawn Ketabchi

Du kan spela in nya röstmeddelanden för din växel. Dessa meddelanden kan exempelvis vara välkomstmeddelanden eller återkommande meddelanden när den som ringer är i telefonkö.

Logga in i adminportalen och gå till Växeltjänster > Hantera ljud för att spela in ett nytt meddelande. När du klickat på Skapa ett nytt ljud i Hantera ljud ser du följande:

Här kan du namnge inspelningen. Du kan även lägga till en beskrivning, till exempel en transkribering. Därefter kan du välja hur du vill lägga till inspelningen:

1. Bli uppringd på din fasta telefon eller mobil för att höra instruktioner och sedan spela in meddelandet.

2.  Ladda upp en ljudfil. Vi stödjer de vanligaste ljudformaten så som MP3, WAV, WMA, RAW, etc.

3. Du kan även välja alternativet Hoppa över detta steg tills vidare.

När inspelningen har valts visas den i listan Hantera ljud. Ljud som ni skapat kan sedan läggas till i växeln på olika ställen, till exempel som välkomstljud i en kö eller som ett schemalagt ljud i ett växelläge:


Du har även möjlighet att köpa professionellt inspelade ljud från externt företag här

Ifall något är oklart eller om ni vill ha hjälp med att hantera ljuden i er växel, kontakta oss‍.