FAQ Login

On-hook waiting

Uppdaterad av Linda Heiskanen

Uppdaterad 16 februari, 2022

On-hook waiting är en tilläggstjänst som man kan lägga till sina samtalsköer. On-hook waiting betyder att en person som ringer till en kö kan välja att lämna sitt telefonnummer och bli uppringd – istället för att sitta och vänta kvar i kön. Det är växeln som ringer upp kunden och inte en användare så dessa utgående samtal kommer att generera en samtalskostnad. Det är eftersom växeln inte har en samtalspott att nyttja. Standardkostnaden för dessa samtal är 0,59kr uppkopplingsavgift samt 0,59kr per minut. 

För att kunna aktivera on-hook waiting på en kö så krävs det att alla kömedlemmar har tilläggstjänsten CC Pro. ‍ 

När du trycker på menyn och väljer att aktivera on-hook waiting så kommer du att kunna administrera hur du vill att tjänsten ska fungera. 

  • Hur ofta ska ljuden spelas upp?

Detta bestämmer hur ofta personen som ringer får höra att de kan välja att bli uppringda istället för att vänta kvar.

  • Högsta köplats

Hur många det behöver vara före i kön för att man ska få valet att bli uppringd istället.

  • Erbjud on-hook waiting till övriga inringande

Här väljer du mellan tre alternativ. Väljer du alternativ två eller tre så ställer du in hur många sekunder det ska gå innan den inringande får valet att lämna sitt nummer och bli uppringd. 

  • Nummer att visa vid återuppringning

Skulle du vilja visa något specifikt nummer istället för könumret som samtalet kom in på ställer du in det här. 

När det kommer till själva återuppringningen så finns det även här inställningar på hur du vill att det ska funka. 

  • Agentens tid är dyrbar

Här ställer du in på vilken köplats som inringaren kommer att bli uppringd på. Som det visas på bilden så kommer personen att bli uppringd när den är på tredje plats i kön eller lägre. Denna siffran kan du själv ställa in.

  • Kundens tid är dyrbar

Detta funkar som att inringaren reserverar sin plats i kön och kommer bli uppringd när den är först i kön. 

  • Ljud för den som ringer

När det väl är dags för personen att bli uppringd så kommer det först att ringa till agenten i kön som kommer att få höra ljudet du valt på kön. Efter ljudet är uppspelat så kommer det att ringa ut till inringaren.

Skulle ni ha några frågor eller funderingar om hur on-hook waiting så kan ni alltid kontakta oss.