Telavox Power BI-integration

Skapad av FAQ Team

Uppdaterad: 22 maj, 2024 av Ellinor Niklasson

Vad är Power BI?

Power BI är ett analysverktyg skapat av Microsoft. Det används ofta för att visualisera affärsdata i rapporter och dashboards. Den kan integreras sömlöst med många populära tjänster och databaser och du kan till och med skicka din egen data till Power BI för att skapa en kraftfull samling av all din affärsdata.

Om integrationen

Innan du kan börja använda Power BI behöver du två saker. Den första är tillgång till vår statistik som är en del av CC Pro. Den andra är tillgång till gratis- eller pro-versionen av Power BI som du kan få på deras hemsida. Du kan behöva be din IT-administratör aktivera Power BI för ditt Microsoft-konto.

Vår integration låter dig visualisera ditt företags samtalsstatistik i anpassade grafer, diagram, listor och så vidare. Integrationen innehåller en mängd olika data som vi kommer att gå på djupet med längre fram i denna dokumentation.

För närvarande skickar telefonväxeln ny data till Power BI var 30:e minut. Detta kan ändras.

Vem har användning av integrationen?

Power BI är för den avancerade användaren som vill ha stor kontroll över hur och vilken data som visas. Det kräver att slutanvändaren konfigurerar sina egna rapporter och instrumentpaneler, din leverantör kan bara ge vägledning i att ställa in integrationen.

Integrationen kan också användas för personer som behöver en regelbunden översikt över sina data, eftersom vår integration skickar data till Power BI var 30:e minut, så efter den första installationen är det väldigt lite underhåll.

Vi rekommenderar att du kollar in vår statistik i webbappen, adminportalen och utökat Excel med grafer innan du väljer att gå med Power BI.

Versioner av Power BI

Det finns några versioner av vår Power BI-integration. Den senaste X.0-versionen av integrationen kommer alltid att aktiveras på en ny licens. Version X.1 med direktsamtal eller uppgradering från tidigare versioner måste aktiveras av din leverantör på kontot. Kontakta oss gärna för mer information!

  
Version Datum Innehåller
4.0 2019-11-11 Kösamtal och de senaste värdena.
4.1 2019-11-11 Kösamtal, direktsamtal och de senaste värdena.

Hur man ställer in dataströmmen för version 4.0/4.1 i Power BI

Om du inte har använt Power BI tidigare kommer du vid din första inloggning att se en sida där du får några alternativ för hur du samlar in din data. I det vänstra hörnet ser du en menyknapp, klicka på den menyn och välj sedan Min arbetsyta . Då kommer du att se en nästan identisk sida, men längst ner till höger på de 4 dataimportförslagen finns en hoppa över-knapp.

Om du har använt Power Bi tidigare kan du enkelt navigera till Min arbetsyta.

I det övre högra hörnet finns en meny som heter + Skapa , klicka på den menyn, INTE den som heter dataset, och välj strömmande dataset i rullgardinsmenyn. I det nya fönstret som dyker upp får du några alternativ angående var du vill hämta din datauppsättning. Välj den som heter API och klicka på knappen märkt Nästa .

Du kommer nu att börja konfigurera din dataström, börja med att namnge den genom att ange ett namn i rutan som heter Datasetnamn . Slå sedan på alternativet som heter Historisk dataanalys . Nu behöver du ange värdena nedan så att du kan ta emot data från din telefonväxel, de behöver inte vara i den ordning som visas nedan, utan alla värden måste anges.

När du har angett alla fält nedan måste du trycka på knappen Skapa , och sedan läggs streamingdataset till i Power BI. Du kommer att få en push-URL från Power BI och den kommer att användas i adminportalen senare.

  
Värdets namn Typ Förklaring
enter_datetime Datum Tid Datum och tid då samtalet kopplades.
enter_hour siffra Den timme på dygnet då samtalet kopplades i 24h-format, t.ex. "16" eller "08".
enter_year siffra Året då samtalet kopplades.
enter_month siffra Månaden då samtalet kopplades upp och år, t.ex. "201903" för mars 2019.
time_in_queue_seconds siffra Antal sekunder som uppringaren väntade i kön innan den blev uppringd, lade på eller omdirigerades.
processing_time_seconds siffra Antal sekunder agenten pratade med den som ringer.
less_than_30s_waittime siffra Om samtalet besvaras inom 30 sekunder är detta värde satt till '1'. Om samtalet besvaras eller avbryts efter mer än 30 sekunder är det inställt på '0'. Om samtalet avbryts inom 30s sätts värdet till [tomt]. Genomsnittet av detta värde ger "30 sekunders servicenivå" i procent.
less_than_60s_waittime siffra Om samtalet besvaras inom 60 sekunder är detta värde satt till '1'. Om samtalet besvaras eller avbryts efter mer än 60 sekunder är det inställt på '0'. Om samtalet avbryts inom 60-talet sätts värdet till [tomt]. Genomsnittet av detta värde ger "60 sekunders servicenivå" i procent.
less_than_120s_waittime siffra Om samtalet besvaras inom 120 sekunder är detta värde satt till '1'. Om samtalet besvaras eller avbryts efter mer än 120 sekunder är det inställt på '0'. Om samtalet avbryts inom 120 s sätts värdet till [tomt]. Genomsnittet av detta värde ger "120 sekunders servicenivå" i procent.
  
call_id Text En unik sträng som identifierar detta specifika samtal.
queue_name
 
Text Namnet på den kö samtalet först kopplas till.
enter_date Text Datum då samtalet kopplas till kön.
enter_time Text Tiden då samtalet är kopplat till kön.
enter_weekday Text Den veckodag samtalet är kopplat till kön men med en ledande siffra för att hjälpa Power BI att sortera grafer kronologiskt och inte alfabetiskt. Måndag är "1 måndag" och så vidare.
calling_number Text Uppringarens nummer (uppringnings-ID).
calling_forward Text Om samtalet överförs av agenten. Detta kommer att ställas in på det nummer som samtalet överförs till.
agent
 
Text Namnet på den agent som svarar på samtalet. Om samtalet avbryts innan det besvaras eller omdirigeras är detta inställt på [tomt].
status Text Huvudslutläget för samtalet. Kan vara 'Slutförd', 'Abandoned', 'Omdirigerad' eller 'Direktsamtal'.
status_detail Text Den detaljerade slutstaten för samtalet. Kan vara 'Slutförd av svar', 'Slutförd genom hämtning, 'Slutförd genom överföring, 'Abandoned' eller 'Omdirigerad med timeout'.
  
calling_name Text Namnet på personen eller företaget som ringer, om vi kan hitta det med hjälp av våra katalogpartners. [tomt] om vi inte kan .
enter_week Text Det veckonummer samtalet kopplas till kön med årtal, t.ex. ”201952”.
internal_call Text Ett Ja/Nej värde direktanrop var internt.
agent_id Text En unik sträng som identifierar den specifika agenten.
agent_number Text Agenternas fasta nummer.
version siffra Aktuell version du använder
parent_call_id
Text Call_id för samtalet, om något, som genererade det aktuella samtalet. Används till exempel när samtal vidarekopplas.

Så här ställer du in Power BI-integrationen i adminportalen

Efter att installationen är klar i Power BI måste Push-URL läggas till i adminportalen. Kontakta din leverantör för att få tillgång till Power BI-integrationssidan på ditt konto.

Logga in på adminportalen och flytta muspekaren över till menyn som heter Administration och välj sedan Statistik . Klicka sedan på Power BI-länken i menyn till vänster, och du kommer att se en sida, där du kan lägga till stream-URL som du just skapat i Power BI och klicka på knappen som är markerad spara.

Efter detta kommer telefonväxeln att börja skicka data till ditt Power BI-konto. Det kommer att börja med data från den första dagen i föregående månad och arbeta sig fram till nu. Det kan ta så lång tid som 24 timmar innan det har kommit ikapp. Den kommer inte att skicka äldre data än nuvarande månad + 1 månad.

Förklaring av status och statusdetaljer

Värdena status och status_detail ger dig information om samtalen. Här är en kort sammanfattning av alla värden och den följs med en kort förklaring till var och en av dem.

  
Status Statusdetaljer Förklaring
Abandoned
 
Övergiven Den som ringer lägger på innan samtalet besvaras av en agent i kön.
Completed
 
Kompletteras med svar Ett kösamtal besvaras av en agent.
Completed
 
Slutförs med upphämtning Ett kösamtal som besvaras av en agent med funktionen "välj samtal från kö".
Completed
 
Slutförs med knapptryckning Ett kösamtal där den som ringer lämnade kön genom att använda ett knappval. Knappvalet måste vara aktiverat och konfigurerat i kön för att detta ska visas i ködata.
Redirected
 
Slutförd med timeout Ett kösamtal efter omdirigeringen av den maximala väntetiden som ställts in i köinställningarna.
Redirected
 
Slutförs genom överföring Ett besvarat kösamtal överförs från agenten till en annan agent eller en kö. Detta kommer antingen att resultera i ett nytt kösamtal eller ett direktanrop till mottagaren. Denna status kommer också att ställas in om det finns en omdirigering på grund av öppettider i en kö.
Redirected
 
Överförs efter hämtning Ett plockat kösamtal överförs från en agent till en annan agent eller kö. Detta kommer antingen att resultera i ett nytt kösamtal eller ett direktanrop till mottagaren.
Direct call Inkommande Inkommande direktsamtal.
Direct call Missat - Upptagen Den som ringde var upptagen med ett annat samtal.
  
Direct call Missade - tackade nej Uppringaren avböjde samtalet genom att lägga på medan det ringde.
Direct call Missade - Omedelbar omdirigering Samtalet omdirigerades omedelbart, troligen på grund av en aktiv profil. Destinationen kan vara allt från ett röstmeddelande till ett externt nummer.
Direct call Missat - Inget svar Den som ringde svarade inte på samtalet inom rimlig tid.
Direct call Missat - Ej tillgänglig Den som ringde kunde inte nås. Kan hända med dålig mobiltäckning eller en urkopplad telefon.
 
Direct call Missade - Snabbt lägg på Den som ringde lade på innan den som ringde fick en rimlig chans att svara.
Direct call Saknas Om inget av ovanstående är tillämpligt.
Direct call Utgående Utgående direktsamtal.