FAQ Login

Grålistade destinationer

Uppdaterad av Linda Heiskanen

Uppdaterad 16 februari, 2022

Vi använder oss av något som vi kallar Grålistade destinationer för att begränsa samtalen till vissa länder med ett särskilt prefix. Detta finns för att skydda våra kunder mot bedrägeriförsök. Grålistade destinationer är automatiskt påslagen men det går att lägga till undantag eller plocka bort det helt och hållet. 

Som administratör kan du göra ändringar via adminportalen genom att gå till Användare > Samtalsdirigeringar. Efter att du har valt vilken användare du vill göra ändringarna på genom att klicka på pennan bredvid Grålistade destinationer, så kan du ändra på befintliga inställningar och lägga undantag till länder du vill kunna ringa.

Om du vill plocka bort Grålistade destinationer helt och hållet så klickar du bara på soptunnan bredvid namnet.