Felsökning av samtal i Softphone

Skapad av Roland David

Uppdaterad: 17 januari, 2024 av Ellinor Niklasson

Telavoxappen är vår softphone som du använder för att kunna ringa och ta emot samtal direkt via datorn. Du kan antingen nyttja vår webapp vilket innebär att allt sköts direkt via webbläsaren, alternativt så kan du ladda ner softphone som ett installerbart program här.

Om du skulle ha några problem med inkommande/utgående samtal via vår softphone så finns där ett antal saker du bör kontrollera innan du kontaktar Telavox support.

Inkommande samtal

Kan ej ta emot samtal

Om du över huvud taget inte kan ta emot inkommande samtal så behöver du först och främst kontrollera följande steg:

 1. Kontrollera så att du har aktiverat inställningen Ta emot inkommande samtal i din softphone.
  Detta finner du under:
  Inställningar (1)Telefoni & Ljud (2)Ta emot inkommande samtal (3)

 2. Kontrollera så att du har rätt profil aktiv, samt att denna profil är inställd på att inkommande samtal antingen ska kopplas till fastnummer, eller både fast- och mobilnummer. Om problemet endast visar sig vid inkommande kösamtal men fungerar vid direktsamtal så behöver er administratör se över era köinställningar. Mer information om profilinställningar här.

 3. Kontrollera så att du ej har några blockeringar eller andra samtalsdirigeringar för inkommande samtal på ditt konto. Detta finner du under:
  Inställningar (1)Telefoni & Ljud (2)Avancerad telefoni (5) → Samtalsdirigering → Inkommande samtal

 4. Starta om softphone/webbläsaren och om inte detta hjälper så testa även att starta om datorn.

 5. Uteslut att det är dina headset-kontroller som orsakar felet genom att stänga av headset-reglage. Detta gör du via:
  Inställningar (1)Telefoni & Ljud (2) → Använd headset-reglage för att svara och lägga på samtal.

 6. Kontrollera så att nätverk och eventuell brandvägg du är uppkopplad mot fungerar korrekt och är rätt konfigurerad, mer information om detta här.
  Om du har en VPN aktiv så rekommenderar vi även att du testar att stänga av denna samt testa att koppla upp dig på ett annat nätverk, t.ex. via en mobil hotspot.

Bilden visar vart ni finner de olika sektionerna som vi refererar till i texten ovan


Om du efter ovan åtgärder fortsatt skulle uppleva problem så rekommenderar vi att du kontaktar Telavox SupportBerätta om din situation och vad du har gjort för att försöka lösa problemet och inkludera även några exempel på samtal som inte har fungerat som förväntat. Det vi behöver få veta i dessa exempel är:

A-nummer (den som ringer):
B-nummer (mottagare):
Datum & Tid:
Kort felbeskrivning av problemet:

Delete

Tysta samtal

Om du stöter på samtal som ser ut att kopplas upp men är helt tysta så kan du kontrollera följande:

 1. Kontrollera så att du har korrekta ljudenheter valda. Detta görs via:
  Inställningar (1) → Telefoni & Ljud (2) → Ljudenhet (4)


  Här är det viktigt att du väljer rätt mikrofon och högtalare/headset som du önskar att använda, samt se till att volymen är tillräckligt hög för att höras ordentligt. Du kan även klicka på Ring ett testsamtal där du får spela in ett kort meddelande och sedan lyssna på det för att testa funktionen av dina valda ljudenheter.

 2. Om du inte får något ljud även efter att ovan har kontrollerats så kolla vänligen så att ljudet fungerar i övrigt i datorn genom att testa att lyssna på en annan ljudkälla, t.ex. via en hemsida med ljud. Fungerar det inte där heller så behöver du i första hand felsöka dina ljudenheter och behöver du hjälp med detta så rekommenderar vi att du kontaktar eran IT. Du bör även testa hur det fungerar med annan dator och headset om ovan inte skulle lösa problemet.

 3. Kontrollera så att nätverk och eventuell brandvägg du är uppkopplad mot fungerar korrekt och är rätt konfigurerad. Mer information om detta här.
  Om du har en VPN aktiv så rekommenderar vi även att du testar att stänga av denna samt testa att koppla upp dig på ett annat nätverk, t.ex. via en mobil hotspot.

Bilden visar vart ni finner de olika sektionerna som vi refererar till i texten ovan

Om du efter ovan åtgärder fortsatt skulle uppleva problem så rekommenderar vi att du kontaktar Telavox Support. Berätta om din situation och vad du har gjort för att försöka lösa problemet och inkludera även några exempel på samtal som inte har fungerat som förväntat. Det vi behöver få veta i dessa exempel är:

A-nummer (den som ringer):
B-nummer (mottagare):
Datum & Tid:
Kort felbeskrivning av problemet:

Delete

Ingen svarsknapp

Om du får inkommande samtal men inte har en grön svarsknapp att klicka på för att besvara samtalen så beror detta ofta på att samtalet kopplas fram någon annanstans (t.ex. mobilen) men inte i din softphone. I dessa fall kan du kontrollera följande:

 1. Kontrollera så att du har aktiverat inställningen Ta emot inkommande samtal i din softphone.
  Detta finner du under: Inställningar (1)Telefoni & Ljud (2)Ta emot inkommande samtal (3)


 2. Kontrollera så att du har rätt profil aktiv, samt att denna profil är inställd på att inkommande samtal antingen ska kopplas till fastnummer, eller både fast- och mobilnummer. Om profilen är inställd på att endast koppla inkommande samtal till ditt mobilnummer så kommer samtalet att synas i softphone, men kommer ej att kunna besvaras via grön lur. Om problemet endast visar sig vid inkommande kösamtal men fungerar vid direktsamtal så behöver er administratör se över era köinställningar. Mer information om profilinställningar här.

Bilden visar vart ni finner de olika sektionerna som vi refererar till i texten ovan


Om du efter ovan åtgärder fortsatt skulle uppleva problem så rekommenderar vi att du kontaktar Telavox Support. Berätta om din situation och vad du har gjort för att försöka lösa problemet och inkludera även några exempel på samtal som inte har fungerat som förväntat. Det vi behöver få veta i dessa exempel är:

A-nummer (den som ringer):
B-nummer (mottagare):
Datum & Tid:
Kort felbeskrivning av problemet:

Delete
Delete

Utgående samtal

Om du skulle ha problem med utgående samtal så kan du kontrollera följande:

 1. Kontrollera så att du har rätt ljudenheter valda. Om du inte har någon ljudenhet vald så kommer samtalen att kopplas ner direkt. Detta kan du kontrollera via:
  Inställningar (1) → Telefoni & Ljud (2) → Ljudenhet (4)

 2. Kontrollera så att du ej har några blockeringar eller andra samtalsdirigeringar för utgående samtal på ditt konto. Detta finner du under:
  Inställningar (1)Telefoni & Ljud (2)Avancerad telefoni (5) → Samtalsdirigering → Utgående samtal.
  Om du försöker att ringa till utlandet så kan det hända att landet i fråga är blockerat via blockeringen som kallas Grålistade destinationer, och i det fallet så behöver du lägga till ett undantag för motsvarande land. Har du ej möjlighet till att göra detta på egen hand så behöver du ta hjälp av en administratör. Mer information om detta här.

 3. Uteslut att det är dina headset-kontroller som orsakar felet genom att stänga av headset-reglage. Detta gör du via:
  Inställningar (1)Telefoni & Ljud (2) → Använd headset-reglage för att svara och lägga på samtal.

 4. Starta om softphone/webbläsare och om inte detta hjälpte så testa även att starta om datorn.

 5. Kontrollera så att problemet inte ligger på den andra partens sida genom att testa att ringa till numret via ett annat abonnemang.

 6. Testa med en annan dator och eventuellt headset.

 7. Kontrollera så att nätverk och eventuell brandvägg du är uppkopplad mot fungerar korrekt och är rätt konfigurerad. Mer information om detta här.
  Om du har en VPN aktiv så rekommenderar vi även att du testar att stänga av denna samt testa att koppla upp dig på ett annat nätverk, t.ex. via en mobil hotspot.

Bilden visar vart ni finner de olika sektionerna som vi refererar till i texten ovan

Om du efter ovan åtgärder fortsatt skulle uppleva problem så rekommenderar vi att du kontaktar Telavox Support. Berätta om din situation och vad du har gjort för att försöka lösa problemet och inkludera även några exempel på samtal som inte har fungerat som förväntat. Det vi behöver få veta i dessa exempel är:

A-nummer (den som ringer):
B-nummer (mottagare):
Datum & Tid:
Kort felbeskrivning av problemet:

Delete