Egen hårdvara

Skapad av FAQ Team

Uppdaterad: 25 juli, 2022 av Linda Heiskanen

Ifall ni har egen hårdvara som inte är köpt från Telavox, så behöver denna enhet konfigureras av er för att fungera med telefonin. Telavox kan inte stå för någon felsökning eller garantera att telefonin faktiskt fungerar ordentligt med hårdvaran.

Hårdvara som är köpt direkt från Telavox provisionerar automatiskt mot oss, vilket betyder att ingen manuell konfigurering krävs. Denna hårdvara behöver alltså bara kopplas upp med ström och nätverksuppkoppling för att fungera (förutsatt att enheten är kopplad till en anknytning/användare).

Denna artikel är inte en komplett guide, utan mer ämnad att ge en överblick med information om vad som vanligtvis krävs för att själv konfigurera extern hårdvara. 

SIP-uppgifter

Telavox tillhandahåller de SIP-uppgifter som hårdvaran behöver konfigureras med. Varje anknytning/användare har sina egna SIP-uppgifter, för att få dessa behöver ni kontakta oss. Tänk på att personen som vi skickar SIP-uppgifter till bör vara administratör på företaget eftersom dessa uppgifter är känsliga. 

SIP-uppgifter består av: 

  • Användarnamn
  • Lösenord
  • Server/domän: sip.telavox.se

Konfigurering av SIP-uppgifterna varierar per enhet, så se över manual/bruksanvisning för er hårdvara. 

Gigaset

Nedan bild visar ett exempel på hur det skulle kunna se ut när man konfigurerar en Gigaset C530 som ej är köpt via Telavox. SIP-uppgifterna skrivs då manuellt in i webbgränssnittet för basstationen. SIP-uppgifterna motsvarar då Authentication name (Användarnamn), Authentication password (Lösenord) och Domain (sip.telavox.se). 

För att komma åt webbgränssnittet på en Gigaset C530 så behöver detta göras via en dator som är uppkopplad mot samma nätverk som telefonens basstation, genom att via webbläsaren koppla upp mot basstationens IP-adress. 

Ta fram IP-adressen genom att trycka på knappen i mitten på framsidan av basstationen, de handenheter som då är registrerade mot basstationen bör då ringa och IP-adressen bör visas på skärmen. 

Skriv sedan in IP-adressen i sökfältet på webbläsaren i datorn för att komma åt webbgränssnittet. Standard pinkod bör vara: 0000.