Så lägger du till funktionsknappar (BLF) till fasta telefoner

Skapad av Linda Heiskanen

Uppdaterad: 17 november, 2023 av Shawn Ketabchi

Om du har en terminal som stödjer det, så kommer indikatorn för upptagna anslutningar (BLF, Busy Lamp Field) från respektive grupp automatiskt att skickas till enheten en gång varje timme.
Om gruppen behöver visas direkt behöver du återställa enheten och sedan ska det visas därefter.

Vi har tre typer av BLF:

  1. BLF (snabbval till din kollega via Telavox och möjlighet att se om de är tillgängliga, indikerat med följande ljus: grönt, rött eller blinkande rött).
  2. Snabbval (till ett externt nummer).
  3. Profil (ändra användarens profil i Telavox).

Om du vill skapa ett snabbval till ett externt nummer så ska det läggas till som en kontakt bland dina privata eller delade kontakter.

Expansionsmodul

Om du har en expansionsmodul i din fasta telefon är det möjligt att lägga till mellanrum så att texten matchar knapparna i modulen. I adminportalen går du till Användare > Grupper > Hantera Grupper > Välj din BLF-grupp Välj BLF - profiler. Där är det bara att lägga till mellanrum till texten linjerar med knapparna på expansionsmodulen. Glöm inte att klicka på Spara efter att du gjort ändringarna.