FAQ Login

Driftstatus

Uppdaterad av Shawn Ketabchi

Uppdaterad 10 maj, 2022

Telavox samtliga system övervakas 24/7/365. Vid avvikelser eller systemlarm är vår driftorganisation redo för att påbörja åtgärder inom några få minuter, vilket medför att vi ofta hanterat dessa ärende innan våra användare påverkats. 

Om ni vill se över vår nuvarande driftstatus så kan ni göra det på: status.telavox.com

Genom att trycka på Subscribe-knappen på statussidan så kan ni prenumerera till att bli notifierad via till exempel e-post eller SMS ifall våra tjänster upplever nedsatt funktionalitet.