Contact Lookup integrationer

Forfatter Shawn Ketabchi

Last updated: June 12th, 2024 by Ellinor Niklasson

Telavox Contact Lookup- integrationer bruges til at vise kundeoplysninger i Telavox-appen ved at lave opslag til forskellige CRM-systemer.

Contact Lookup viser informationer om kunden i opkaldshistorikken og igangværende opkald. Opkaldshistorikken vil tydeligt vise, hvilket CRM-system opslaget blev lavet fra, som det ses i venstre side af GIF'en ovenfor. På højre side ser du et indgående opkald, der viser et opslag. Under kontaktens navn og nummer, vil du se en Call-widget, som bruges til at vise yderligere information om kontakten samt et link til CRM-systemet for nem navigation til det eksterne system. Opslag og opkaldswidgets fungerer på både Telavox desktop- og mobilapp.

Installation

Contact Lookup- integrationer kan findes i Appkatalog, som du kan finde i vores admin portal. I Appkatalog kan du læse om hver enkelt integration og selv installere dem. Installationen er forskellig afhængig af hvilken integration du vælger at tilføje, nogle kræver at i logger ind i systemet og andre kræver nogle yderligere oplysninger som en API-nøgle eller et systemdomæne.

For at kunne se Contact Lookup fra disse integrationer skal hver bruger have den ekstra service, Contact Lookup.

Opkaldswidgets

Når du har installeret Contact Lookup-integrationen, er det super nemt at tilføje opkaldswidgets til dine brugere ved at gå til Brugere > Opkaldswidgets i adminportalen. Vælg en eller flere brugere og tryk derefter på Tilføj Widget, du kan derefter vælge prædefinerede widgets til apps, som du har installeret gennem Appkatalog.

Funktioner

Når Contact Lookup- integrationen er installeret, vil alle opkald blive slået op i det integrerede system. Vellykkede kontaktopslag viser navnet på kontakten samt et ikon, der informerer om, hvor opslaget er fra. Som du kan se i eksemplet nedenfor, er "John Doe" en kontakt i Teamleader, da navnet har Teamleader-ikonet ved siden af.

Hvis du har tilføjet en opkaldswidget, vil du også kunne få adgang til opkaldswidgetten i din opkaldshistorik såvel som et aktivt opkald. Du kan bruge opkaldswidgetten til nemt at navigere til kontakten i det eksterne system.

Fejlfinding

Hvis du har installeret Contact Lookup- integrationen, og du ikke kan se nogen opslag, er der nogle ting, du skal huske på:

  • Giv det et par minutter
    Afhængigt af hvilken integration du har installeret, samt hvor mange kontakter du har i det eksterne system, kan det tage lidt tid, før integrationen er helt oppe at køre som ønsket.
  • Tjek talformatet i det eksterne system
    For at Contact Lookup kan fungere efter hensigten, skal du sørge for, at eventuelle telefonnummerfelter er gemt i E.164-format. Tal, der er formateret på denne måde, starter med "+" efterfulgt af en landekode. Tal må ikke indeholde specialtegn såsom mellemrum, parenteser eller bindestreger. Her er et eksempel på et gyldigt nummer; +46706017010
  • Tjek, at brugeren har tillægstjenesten Contact Lookup
    Brugere, der burde kunne se kontaktopslag, har brug for tillægstjenesten Contact Lookup. Hvis en bruger ikke har dette, vil denne bruger ikke se nogen funktioner i disse integrationer.

Hvis du stadig har problemer, kan du kontakte os. Medtag venligst specifikke eksempler, så vi kan se og forklare dit problem så detaljeret som muligt.