FAQ Login

Kollegor och kontakter i mobilen

Skapad av Shawn Ketabchi

Uppdaterad: 20 maj, 2022 av Oscar Hjelmstedt

Spara till lokal adressbok

Med Telavox mobilapp så kan du se till att dina kollegor samt personliga eller delade kontakter från Telavox automatiskt sparas som kontakter i din mobiltelefon. 

Detta görs via Telavoxappen i mobilen‍ under Inställningar (kugghjulet) > Allmänt > Kollegor och kontakter > Spara till lokal adressbok. Där kan du markera vilken kategori av kontakter från Telavox som du vill automatiskt ska sparas i din mobiltelefon. Du får alltså välja mellan Kollega, Personlig eller Delad. Du kan även välja mer än ett alternativ.


Fördelen med att ha kollegorna sparade som kontakter i själva mobiltelefonen är att du tydligt kan se vilken kollega det är som ringer till dig. Oavsett om de ringer med sitt fastnummer eller mobilnummer. Det är inte bara deras namn som sparas i kontakten utan även en del andra kontaktuppgifter som till exempel bild, avdelning och e-postadress!


 

Spara kontaktuppslag från samtal

Du har även möjlighet att välja Spara kontaktuppslag från samtal som är precis under Spara till lokal adressbok

Denna inställning medför att de kontaktuppslag (nummerupplysning via Eniro) som Telavoxappen‍ gör när du får ett inkommande samtal, automatiskt skapar en temporär kontakt i din mobil för det inringande numret.

Så länge kontakten är sparad i din mobil kommer du kunna se namnet på personen eller företaget som ringt, istället för att se numret. 

För denna inställning så får du välja mellan nedan alternativ: