FAQ Login

Plustjänster

Skapad av Joakim Schyllert

Uppdaterad: 14 augusti, 2023 av Oscar Hjelmstedt

Med plustjänster kan du kontrollera din anknytning i växeln utan att behöva logga in webbappen. Du gör detta genom att ange olika kortkommando via din mobiltelefon eller terminal.

Vidarekoppling 

Direkt: Alla inkommande direktsamtal vidarekopplas till angivet nummer.

Fördröjd: Alla samtal vidarekopplas till angivet nummer efter en viss tid (om ingen svarar). 

Vid upptaget: Alla inkommande samtal du får vid upptaget kopplas vidare till angivet nummer.

OBS! Avser endast fastnummer. Önskar du att din mobiltelefon följer samma mönster måste samtal till mobilnummer hanteras som samtal till fastnummer i dina profilinställningar. Vi rekommenderar generellt att ställa in vidarekopplingar i profilen och inte använda plustjänster om det inte är absolut nödvändigt.

 

Aktivera en profil

Du kan aktivera dina profiler via kortkommandon och profilnummer. För att hitta vilket profilnummer varje profil har går du in i webbappen eller din klient på datorn > Inställningar > Profiler > Gå längst ned på sidan och klicka på Visa profilnummer. Om du inte anger en tid vid aktivering via plustjänst så kommer profilens standardtid att aktiveras. 

Svarsgrupp/kösystem

Du har möjlighet att logga in i växelns olika köer. Du kan endast logga in och ut dig ur köer som du redan är medlem i. Om du inte är medlem i en kö och försöker logga in med plustjänster så kommer du få ett meddelande som säger "Tjänsten är inte aktiv".

Ta samtal

Om det ringer till en av dina kollegor och du önskar ta det samtal innan det blivit besvarat kan du göra det. Detta kan du endast göra på inkommande direktsamtal till dina kollegor.

Dolt nummer

Om du vill ringa med dolt nummer kan du med hjälp av plustjänster aktivera detta vid behov.

Överföra pågående inkommande samtal

Har du ett pågående samtal där du blivit uppringd kan du koppla detta samtalet till annat valfritt nummer. Det är endast inkommande samtal som går att koppla vidare, utgående kommer inte gå. Du kan koppla samtalet direkt alternativt aviserat där du först pratar med personen du kopplar till för att sedan genomföra överflytten. Det tar några sekunder innan överflytten sker när du knappat in kommandot.

Standardinställningen för samtalsflytt som du har på din profil bestämmer hur denna vidarekoppling kommer fungera. En administratör kan justera detta i adminportalen under Användare > Övriga inställningar > Samtalsflytt. Det man kan välja mellan är nedan: 

Aviserad överföring: Du har möjlighet att prata med personen du kopplar till innan du genomför överföringen.

Direkt överföring: Du får inte möjlighet att prata med personen du kopplar till. Samtalet kommer kopplas direkt.

Inga: Samtal kopplas inte vidare. 

 

Direkt till röstbrevlåda

Har du ett pågående samtal kan du koppla detta direkt till en kollegas röstbrevlåda om personen vill lämna ett meddelande.

Förbikoppla

Du har möjlighet att ringa förbi samtalsspärrar, hänvisningar samt vidarekopplingar på dina kollegor. Exempelvis kan din kollega ha lunchprofilen aktiv och du har då möjlighet att ringa förbi denna hänvisning alternativt vidarekoppling, och ändå komma fram.

Samtal väntar

Du kan aktivera samt inaktivera “samtal väntar” i din mobil med kortkommandon om du har problem att hitta inställningen i mobilens egna gränssnitt. Du hittar mer information här
 

Plustjänster mobil

 

Vidarekoppling

Direkt
Aktivera: *21*<nummer>
Inaktivera: #21

Fördröjd
Aktivera: *61*<nummer>#
Inaktivera: #61

Om upptaget
Aktivera: *67*<nummer>
Inaktivera: #67

 
 

Aktivera en profil

Aktivera: *24*<profilnr>[*tid]
Inaktivera: #24
 

Tiden kan anges på följande sätt:

1 siffra betyder x dagar framåt (0 betyder tillsvidare).

2 siffror betyder x timmar framåt (vill man ange mindre än 10 timmar måste man ange en inledande nolla).

3 siffror betyder x minuter framåt (vill man ange mindre än 100 minuter måste man ange inledande nolla(or)).

4 siffror tolkas som tidpunkt på dagen (två första siffrorna är timmen och de två sista siffrorna är minuten). Om tidpunkten har passerat denna dag menas nästa dag.

6 siffror tolkas som datum (två första siffrorna året, följt av månad, följt av dag).

Om man inte anger någon tid alls används den standardlängd som finns angiven på profilen man aktiverar. Inaktivering gör att profilen “tillgänglig” aktiveras.

 
 

Svarsgrupp/kösystem

Inloggning: *75*<könummer>
Utloggning: #75*<könummer>

 
 

Ta samtal

*80*<nummer>

Där <nummer> avser det telefonnummer eller kortnummer som samtalet ska tas från.

 
 

Dolt nummer

*31*<nummer>

Där <nummer> avser det nummer du vill ringa till. För dolt nummer vid alla externa samtal, kontakta Telavox.

 
 

Överflytta pågående inkommande samtal

#<nummer>

Där <nummer> avser det telefonnummer eller kortnummer som överflyttningen ska ske till. För att ta tillbaka samtalet tryck *. Lägg på luren för att genomföra överflyttningen. OBS: endast inkommande samtal kan kopplas.

 
 

Direkt till röstbrevlåda

*59*<nummer>

Samtalet kommer kopplas direkt till <numret>s röstbrevlåda. Även kortnummer kan användas här.

 
 

Förbikoppla

*60*<nummer>

Med förbikoppling menas att samtalet ska gå förbi samtalsspärr, som hänvisning och vidarekoppling. Även kortnummer kan användas här.

 
 
 
 

Plustjänster terminal/softphone

Vidarekoppling

Direkt
Aktivera: *21*<nummer>#
Inaktivera: #21#

Fördröjd
Aktivera: *61*<nummer>#
Inaktivera: #61#

Om upptaget
Aktivera: *67*<nummer>#
Inaktivera: #67#

 
 

Aktivera en profil

Aktivera: *24*<profilnr>[*tid]#
Inaktivera: #24#
 

Tiden kan anges på följande sätt:

1 siffra betyder x dagar framåt (0 betyder tills vidare).

2 siffror betyder x timmar framåt (vill man ange mindre än 10 timmar måste man ange en inledande nolla).

3 siffror betyder x minuter framåt (vill man ange mindre än 100 minuter måste man ange inledande nolla(or)).

4 siffror tolkas som tidpunkt på dagen (två första siffrorna är timmen och de två sista siffrorna är minuten). Om tidpunkten har passerat denna dag menas nästa dag.

6 siffror tolkas som datum (två första siffrorna året, följt av månad, följt av dag.

 
 

Svarsgrupp/kösystem

Inloggning: *75*<könummer>#
Utloggning: #75*<könummer>#

 
 

Ta samtal

*80*<nummer>

Där <nummer> avser det telefonnummer eller kortnummer som samtalet ska plockas ifrån.

 
 

Dolt nummer

*31*<nummer>

Där <nummer> avser det nummer du vill ringa till. För dolt nummer vid alla externa samtal, kontakta Telavox.

 
 

Överflytta pågående inkommande samtal

#<nummer>#

Där <nummer> avser det telefonnummer eller kortnummer som överflyttningen ska ske till. För att ta tillbaka samtalet tryck *. Lägg på luren för att genomföra överflyttningen. OBS: endast inkommande samtal kan kopplas.

 
 

Direkt till röstbrevlåda

*59*<nummer>#

Samtalet kommer kopplas direkt till <numret>s röstbrevlåda. Även kortnummer kan användas här.

 
 

Förbikoppla

*60*<nummer>#

Med förbikoppling menas att samtalet ska gå förbi uppställd samtalsspärr, som hänvisning och vidarekoppling. Även kortnummer kan användas här.