FAQ Login

Kom igång med vår mobilapp

Uppdaterad av Shawn Ketabchi

Uppdaterad 6 december, 2021

Att ha Telavox-appen i din telefon är viktigt för att hålla kontakten och göra ändringar när du är på språng. Här har du en video som hjälper dig att komma igång med mobilappen! 

Här är en mer detaljerad video om mobilappen!

Att ringa

Både fasta och mobila användare kan ringa utgående samtal via Telavox mobilapp, men kom ihåg att inkommande samtal inte besvaras via eller med appen. Inkommande samtal skickas till din telefon som ett vanligt samtal.

Om du har en mobillicens (Mobile licens) kommer samtalet till ditt Telavox SIM-kort. Om du har en fast licens (Fixed licens) kommer mobilsamtal att skickas till mobilnumret som är kopplat till ditt konto. 

Ringmetoder

Uppringningsmetoder är främst användbara för fasta användare (Fixed) eftersom de inte kan använda ett Telavox SIM-kort i sin mobiltelefon. Ringmetoderna gör det möjligt för dessa användare att ringa utgående samtal via Telavox-appen och välja nummerpresentation utan att ha ett Telavox SIM-kort i sin telefon.

Mobilanvändare (Mobile) kan välja sin nummerpresentation när de ringer direkt från sin mobiltelefon på grund av deras Telavox SIM-kort. 

De olika ringmetoderna är: 

Ring direkt

Gör ett utgående samtal direkt från mobiltelefonen, genom att använda SIM-kortet i själva telefonen. För en fast användare (Fixed) så betyder detta att samtalet görs från det privata mobilnumret och SIM-kortet.

Ring mig

Appen anropar växelsystemet som ringer till din mobil. När detta samtal besvarats ringer växeln upp valt nummer. För en fast användare (Fixed) betyder detta att du kan ringa utgående samtal med en telefon som inte använder ett Telavox SIM-kort, samtidigt som du fortfarande kan visa företagsnummer när du gör samtalet.

Ring via växeln

Mobilen ringer upp växelsystemet som i sin tur ringer upp valt nummer. (OBS! Den här metoden genererar samtalskostnader eftersom växeln inte har ett schablonbelopp för utgående samtal.)

VoIP

Samtalet sker över internet. Alternativet kräver en relativt god internetuppkoppling. Ifall man befinner sig utomlands och är uppkopplad mot WiFi är detta ett väldigt billigt alternativ då samtalstaxan blir densamma som om man befann sig inom Sveriges gränser.

För att ställa in en ringmetod som standard, navigera till Inställningar > Allmänt > Uppringningsmetod och välj önskad metod. 

De rekommenderade uppringningsmetoderna för en fast användare (Fixed) är Ring mig och VoIP.

Tänk på att både Fixed och Mobile licenser har 3 000 externa samtalsminuter.

Hur vidarekopplar jag ett samtal? 

Under ditt pågående samtal går du in i appen och trycker på telefonluren till höger om din kollegas namn i listan. Du kommer då att presenteras med två alternativ: Direkt och Aviserad.

Vid direkt vidarekoppling kopplas inringaren till kollegan, som inte kommer veta att inringaren har blivit kopplad via dig, och du blir åter tillgänglig.

Väljer du att göra en aviserad vidarekoppling får du själv först chans att prata med din kollega medan den som har ringt dig får höra väntmusik. För att fullfölja vidarekopplingen välj Genomför. Önskar du istället återgå till det ursprungliga samtalet tryck Avbryt

Hur aktiverar jag mina profiler?

Högst upp på skärmen hittar du information om vilken profil du har aktiverad för tillfället. Tryck på den aktiverade profilen för att få upp en lista över dina profiler.

Trycker du direkt på profilnamnet i vänstermarginalen aktiveras profilen enligt standardlängd.

Trycker du istället på klockan till höger får du möjlighet att ställa in hur länge du önskar att profilen ska vara aktiv; antingen tills vidare eller enligt angiven tid.

Vad betyder de färgade cirklarna bredvid mina kollegor?

  • Grön cirkel indikerar att personen är tillgänglig för telefonsamtal.
  • Gul cirkel visar att det just nu ringer till personen alternativt att personen ringer ett utgående samtal där motparten ännu inte svarat.
  • Röd cirkel betyder att personen just nu talar i telefon.
  • Grå cirkel visar då att personen aktiverat en hänvisad profil och inte är tillgänglig för samtal.