FAQ Login

Inspelade samtal

Information om tilläggstjänsten Inspelade samtal

Skapad av Shawn Ketabchi

Uppdaterad: 30 juni, 2023 av Shawn Ketabchi

Inspelade samtal är en tilläggstjänst som kan läggas på användare så att deras samtal spelas in. Administratörer och användare kan sedan välja vilka profiler användaren ska ha samtalsinspelning aktivt på. 

Lägga till inspelade samtal på användare

Detta görs i adminportalen under Användare > Tilläggstjänster > Välj sedan en användare och lägg på Inspelade samtal i högermenyn. 

Rättigheter

Efter att tilläggstjänsten är pålagd så är det vanligt att ge användaren rättighet att lyssna och komma åt sina egna inspelade samtal. Rättigheter för detta administreras under Användare > Rättigheter. Det finns två olika rättigheter för inspelade samtal (dessa visas enbart om minst en användare har inspelade samtal tilläggstjänsten). 

Inspelade samtal = Ger användaren tillgång till fliken Inspelade samtal i adminportalen som kan användas för att komma åt alla inspelade samtal(eller enbart för en specifik grupp). 

Lyssna på egna inspelade samtal = Ger användaren möjlighet att se och lyssna på sina egna inspelade samtal i sin samtalshistorik(softphone/mobilapp). 

Profiler

Med hjälp av profilerså kan användare samt administratörer välja när samtal ska spelas in. En administratör kan administrera detta under Användare > Profiler genom att välja en användare och sedan administrera profilerna för denna användare. På de olika profilerna så kan man då välja att bocka i Spela in alla direktsamtal för att samtalen som görs när den profilen är aktiv ska spelas in. Användare kan själva ändra detta i appen, vilket beskrivs här‍.

Lagring

De inspelade samtalen lagras av Telavox i 2 år. En användare med rättigheten Inspelade samtal kan även via fliken Inspelade samtal i adminportalen ta bort inspelade samtal manuellt. 

Har ni behov av att lagra inspelade samtal själva eller under en längre period än 2 år så finns det lösningar att få inspelade samtal kontinuerligt exporterade till en egen (S)FTP server. 

Regler och lagar

Se nedan dokument för mer information om hur vi själva använder inspelade samtal samt hur regler och lagar är i relation till inspelade samtal i en del olika länder. 

Recorded Calls: Country-Specific Notification Regulations

Inspelade samtal utomlands

Samtal direkt till och från mobil(Telavox) när man befinner sig i utlandet spelas inte in. Samtal direkt till användarens fastnummer kan alltså spelas in även om man är i utlandet och svarar i mobilen. Man kan även göra utgående samtal via mobilappen med ringmetoden VoIP för att även få samtalet inspelat (förutsatt att användaren har inspelade samtal, samt att den aktiva profilen är inställd på att spela in samtal).