Denmark SIM card swap 2023

Author Linda Heiskanen

Last updated: March 28th, 2023 by Linda Heiskanen

Hvorfor skal vi skifte simkort?
Da vi hos Telavox altid stræber efter at yde den bedst mulige service til vores kunder, er vi glade for at kunne dele, at vi skifter til Danmarks bedste mobilnetværk - TDC.

Udover at få adgang til det bedste netværk i Danmark, vil det også medføre at nye og meget efterspurgte tjenester kan tilkøbes i løbet af året. Dette omfatter:

  • Nye store datapakker med 5G-forbindelse.

  • Nye datapakker med ubegrænset data.

  • Nye roamingpakker med konkurrencedygtige priser for roaming i 60+ lande uden for EU.

Hvilket netværk vil du bruge efter skiftet?
TDC.

Koster det noget?
Nej, det er gratis og vi tilbyder fragt og simkortet er inkluderet.

Beholder jeg mine priser?
Ja, intet vedrørende din aftale med os ændres.

Får jeg 5G?
Skiftet af simkort vil muliggøre tilkøb af helt nye datapakker med ubegrænset data og 5G dækning.

Vil noget ændre sig med hensyn til vores PBX-tjenester med Telavox?
Alle dine PBX-funktioner forbliver de samme med nul ændringer. Alle dine køer, hovednumre, administrator indstillinger osv. vil ikke blive påvirket af denne ændring.


Jeg har skiftet til det nye simkort, men det virker ikke, hvad skal jeg gøre?

Kontakt vores support på tlf. 33600000 eller mail support@telavox.dk, så vil de hjælpe dig.

________________________________________________________

Why do we need to change SIM cards?
As we at Telavox strive to always provide the best possible service to our customers, we’re happy to share that we’re changing to Denmark’s best mobile network: TDC.

Apart from getting access to the best mobile network in Denmark, this will also be the enabler for new and much-requested services being made available for purchase in the course of the year. This includes:

  • New large data packages with 5G connectivity.

  • New data packages with unlimited data.

  • New roaming packages with competitive pricing for roaming in 60+ countries outside the EU.

Which network will you use after the switch? 
TDC coverage.

Does it cost anything?
No, it’s free. We offer shipping and the SIM card is included.

Do I keep my prices?
Yes, nothing regarding your agreement with us is changed.

Will I get 5G? 
The change of SIM card will enable the purchase of brand new data packages with unlimited data and 5G coverage.

Will anything change in terms of our PBX services with Telavox?
All of your PBX functions will remain the same with zero changes. All of your queues, main numbers, admin settings etc., will be unaffected by this change.


I have changed to the new SIM card but it doesn't work, what shall I do?

Contact our support on phone 004533600000 or mail support@telavox.dk, and they will help you